Bliv NaturligVis


4. februar 2018 – Formidler og mentor


Min passion for natur og mennesker har gjort at jeg har meldt mig som frivillig i Bliv NaturligVis,  som er et projekt under Danmarks Sportsfiskerforbund og Danmarks Jægerforbund, støttet af Nordea Fonden. Projektet er et gratis formidlingstilbud til skoler. BNV ønsker at være medudvikler af børns naturidentitet og naturforståelse, ved at sætte jagt og lystfiskeri på skoleskemaet. 

Jeg glæder mig til at komme med ud og bidrage med min viden til de unge mennesker. I 2018 er jeg også blevet mentor for en flok friske frivillige formidlere i Bliv NaturligVis.


Islynene - 5 fantastiske år

En epoke er slut. Efter moden overvejelse har Anders og jeg besluttet at stoppe arbejdet i juniorafdelingen i Lystfiskerforeningen af 1926 ved udgangen af året 2017. Det har været 5 fantastiske år med mange oplevelser ved fiskevandet. Enten i form af endagsture, arrangementer eller hele weekendture. Turene har ofte været med professionel guidning af diverse ”kendisser" stillet op flere gange til arrangementer.


Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke de mange ”professionelle” lystfiskere der har velvilligt har stillet op til fluebinding, kastetræning, fiskeri ved åen, foredrag omkring havørredens biologi eller lånt sommerhuse ud til os. Ingen nævnt = ingen glemt.


Juniorteamet har fået skabt en dejligt sammenhold og kammeratskab på tværs af landet blandt de juniorer, som har været med hele vejen. Rigtig mange af dem fisker meget aktivt i dag også i deres fritid sammen. Flere af juniorerne har valgt at udvide deres fiskehorisont med ophold på Aalestrup Naturefterskole, på fiskelinjen naturligvis. Der er flere juniorer der gennem årene, som har dedikeret deres efterårsferie på Juniorlederkursus ”JLK” gennem Danmarks Sportsfiskerforbund. Mon ikke fremtidens instruktører er sikret. I sommeren 2017 var tre af vores juniorer på Island sammen for at fiske ørreder. De kom afsted fordi der "pludselig opstod” en mulighed, da de var på JLK. Hele 10 friske fremtidige juniorledere besluttede at lave en tur til vulkanøen sammen med tre instruktører fra DSF som turguider. Rigtig mange fantastik flotte ørreder fandt vej til fluen eller gennemløberen.


Juniorarbejdet har på mange fronter været rigtig givtigt for mig. Jeg har fået masser af oplevelser og mødt mange spændende personligheder og ikke mindst fået udbygget mit netværk.  I skrivende stund er, min "bedre halvdel" Anders fra juniorarbejdet taget ”Down under” til New Zealand og Indonesien, naturligvis med fiskestangen på ryggen.


Tak Anders og bestyrelse for samarbejdet og ikke mindst

alle de mange venner og forældre der har hjulpet.


Knæk og Bræk

Carsten