Skjern Å


20. maj 2018 – Fortræning til Gaula


Endnu en træningstur til Skern Å ved Albæk Bro.


Tog lige en hurtig tur til åen for at træne med fluestangen. Det går betydeligt fremad. Gælder mig allerede til næste wekend 1. juni, hvor jeg skal mødes med en flok frivillige fra Bliv Naturligvis. Vi skal mødes og netværke og fiske ved Skjern Å.