Copyright © flueinakken.dk

 
 
 
 

Al indhold (tekst, design, layout og fotos) udgivet på denne webside tilhører flueinakken.dk,  og er beskyttet af loven om  ophavsret. Indholdet stilles alene  til rådighed for visning og  læsning og må ikke kopieres eller udgives på nogen måde (digitalt eller print), uden forudgående skriftlig tilladelse fra flueinakken.dk.


Retningslinier for anvendelse

Retningslinier for anvendelse af materialer fastsættes i hvert enkelt tilfælde. Der tages hensyn til en række forhold, bl.a. hvad der anvendes, formålet med reproduktionen, reproduktionsform, oplagets størrelse og om materialet skal bruges i tryksager, bøger o.lign. Brug af billeder: Lad os glemme juraen et øjeblik, hvis du vil anvende et billede er vi selvfølgelig til at tale med. Har du en privat hjemmeside om lystfiskeri eller beslægtet emne, kan du få tilladelse til gratis at anvende visse af vores billeder på din webside i en ubegrænset periode.


Du skal blot sende en e-mail med anmodning om hvilket billede du vil bruge. Herefter vil du få en e-mail med formel tilladelse til at anvende billedet.  Billedet må ikke efterfølgende manipuleres, og ved offentliggørelse på din hjemmeside skal nedenstående tekst anføres: Foto: Flueinakken.dk


All the content (text, design, layout and graphics) posted on this Web Site are the property of flueinakken.dk and are protected by international copyright laws. Therefore this Web Site and any of its contents may not be copied or distributed in any manner (electronic or printed) without the prior written consent of flueinakken.dk.


Directions for Use

Guidelines for the use of materials determined in each case. It takes into account a number of factors, including what is used, the purpose of reproduction, reproductive form, circulation figures and the material to be usedin printed materials, books etc. Using pictures: Let us forget about lawschool for a moment. If you want to use animage, we are of course to talk to. Do you have a private website on fishing or related subject, you can have free permission to use some of our pictures on your website for an indefinite period.


Simply send an email asking what image you want. You will then receive an email with the formal permission to use the picture. The photo may not subsequently manipulated, and by posting on your website, the following text states:

Photo: Flueinakken.dk